Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan17. november 2021Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 17. novmber 2021 der bl.a. handler om den grønne pagt og afskovning, affald og jord samt om EU's konkurrencepolitik...

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 17/11/2021

Mødet forventes at starte kl. 9:00

Foreløbig dagsorden:
 

Den europæiske grønne pagt/Klimaindsatspolitikken/Miljø, hav og fiskeri - Læs mere...

Natur: jord og afskovning

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU’s jordbundsstrategi for 2030 – fuldt udbytte af sunde jordbunde for mennesker, fødevarer, natur og klima
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilgængelighed på Unionens marked samt eksport af visse varer og produkter forbundet med afskovning og skovforringelse samt ophævelse af forordning (EU) 995/2010

 

Natur: affaldsoverførsler

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Vores affald, vores ansvar – Affaldsoverførsler i en ren og mere cirkulær økonomi
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførsel af affald og ændring af forordning (EU) 1257/2013 og (EU) 2020/1056

 

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Konkurrence

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En konkurrencepolitik, der er egnet til nye udfordringer - Læs mere...

 

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udvikling
  • Opdatering på situationen vedrørende covid-19-pandemien

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. november 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark