Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan1. december 2021Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 1. december 2021 der bl.a. handler om Global Gateway, sikkerhed  i en digital verden og COVID-19...

Weekly meeting of von der Leyen Commission, 01/12/2021Dagsorden:

 

Koordinering af Kommissionens politikker/Et stærkere Europa i verden/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger/Internationale partnerskaber

  • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Global Gateway - Læs mere...

 

Værdier og gennemsigtighed/Retlige anliggender

Pakken om digitale retlige anliggender - Læs mere...

Digitalisering af grænseoverskridende retligt samarbejde

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digitalisering af retligt samarbejde og adgang til domstolsprøvelse i grænseoverskridende civil-, handels- og strafferetlige sager, samt ændring af visse retsakter inden for retligt samarbejde
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2003/8/EF, Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA, 2002/584/RIA, 2003/577/RIA, 2005/214/RIA, 2006/783/RIA, 2008/909/RIA, 2008/947/RIA, 2009/829/RIA og 2009/948/RIA, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU for så vidt angår digitalisering af retligt samarbejde

 

Digital informationsudveksling om grænseoverskridende terrorsager

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 og Rådets afgørelse 2005/671/RIA for så vidt angår digital informationsudveksling i terrorsager

 

Samarbejdsplatform for fælles efterforskningshold

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en samarbejdsplatform til at støtte fælles efterforskningshold og ændring af forordning (EU) 2018/1726

 

Fremme af vores europæiske levevis/Sundhed

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fælles håndtering af nuværende og fremtidige covid-19-udfordringer - Læs mere...

 

Fremme af vores europæiske levevis/Indre anliggender

  • Forslag til Rådets afgørelse om foreløbige hasteforanstaltninger for at hjælpe Letland, Litauen og Polen - Læs mere...

 

Andet

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark