Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan15. februar 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 15. februar 2022 der bl.a. indeholder en forsvarspakke og rumpakke...

Kommissionen afholder kollegieseminar

 

Dagsorden:

 

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

Forsvarspakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens bidrag til europæisk forsvar 
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Køreplan for kritiske teknologier inden for sikkerhed og forsvar

 

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Et stærkere Europa i verden/Det indre marked

Rumpakken - Læs mere...

  • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: En EU-tilgang til styring af trafikken i rummet -  Et EU-bidrag til håndtering af en global udfordring
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet om sikker konnektivitet for perioden 2023-2027

Andet

  • Seneste udvikling i den geopolitiske situation
  • Kommissionens svar på en Europa-Parlaments beslutning på grundlag af artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
15. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark