Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan23. februar 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. februar 2022 handler bl.a. om dataloven og en retfærdig og bæredygtig økonomi...  

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 23/02/2022

Dagsorden:
 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER/INDRE MARKED

Dataloven - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede regler om fair adgang til og brug af data (Dataloven)

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED/BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER/INDRE MARKED/RETFÆRDIGHED

En retfærdig og bæredygtig økonomi - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anstændigt arbejde i hele verden for en global retfærdig omstilling og en bæredygtig genopretning
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om due dilligence i forbindelse med virksomheders bæredygtighedsrapportering og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937

Eventuelt

  • Den seneste udvikling inden for eksterne forbindelser
  • Kommissionens svar på Europa-Parlamentets beslutning på grundlag af artikel 225 i TEUF

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
23. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark