Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan27. april 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 27. april 2022 handler bl.a. om Covid-19, visumproceduren, migration, færdigheder og talenter samt om beskytte af journalister og rettighedsforkæmper...

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 27/04/2022

 

Dagsorden:

 

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED/RETFÆRDIGHED

Initiativ til bekæmpelse af misbrug af retssager - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der er offentligt engagerede, mod åbenbart grundløse eller urimelige retssager ("strategiske retssager mod offentlig deltagelse")
  • Kommissionens henstilling om beskyttelse af journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der er offentligt engagerede, mod åbenbart grundløse eller urimelige retssager ("strategiske retssager mod offentlig deltagelse")

 

FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS/SUNDHED

Covid-19

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Covid-19 – EU's beredskab og indsats: vejen frem - Læs mere...

 

FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS/INDRE ANLIGGENDER

Lovlig migration – pakken om færdigheder og talenter - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Tiltrække færdigheder og talenter til EU
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (omarbejdning)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (omarbejdning)

Visumprocedure - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009 og (EU) 2017/2226, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95, (EF) nr. 333/2002, (EF) nr. 693/2003 og (EF) nr. 694/2003 og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen for så vidt angår digitalisering af visumproceduren

 

Eventuelt

  • Den seneste udvikling i de eksterne forbindelser
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "End The Slaughter Age" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
27. april 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark