Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan11. maj 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 11. maj 2022 handler bl.a. om børns rettigheder, DEBRA, fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugere og Ukraines landbrugseksport

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 11/05/2022

 

Dagsorden:

 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT/TRANSPORT

  • Meddelelse fra Kommissionen: En handlingsplan for solidaritetsbaner mellem EU og Ukraine for at lette Ukraines landbrugseksport og bilaterale handel med EU - Læs mere...

Den finansielle pakke:

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/ØKONOMI

  • Forslag til Rådets direktiv om regler om en skævvridning af gæld og egenkapital og om begrænsning af rentefradragsret i forbindelse med selskabsskat (DEBRA)

 

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED/RETFÆRDIGHED

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/83/EU om aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås ved fjernsalg, og om ophævelse af direktiv 2002/65/EF

 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER/DEMOKRATI OG DEMOGRAFI/FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS/DET INDRE MARKED/INDRE ANLIGGENDER

Pakken om børns rettigheder

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et digitalt årti for børn og unge: den nye europæiske strategi for et bedre internet for børn (BIK+)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

 

Eventuelt

  • Den seneste udvikling i de eksterne forbindelser
  • Kommissionens svar på Europa-Parlamentets beslutning på grundlag af artikel 225 i TEUF

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
11. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark