Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan18. maj 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Kommissionens møde onsdag den 18. maj 2022 handlede bl.a. om en energipakke, REPowerEU, elmarkedet, international energi, Golfstaterne, genopbygning af Ukraine, investeringsunderskuddene på forsvarsområdet og forårspakken

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 18/05/2022
Dagsorden:
 

SAMORDNING AF POLITIKKER/DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT/EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK/ØKONOMI/ENERGI

 

Energipakke - Læs mere...

 

REPowerEU

 

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En plan for REPowerEU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2021/241 for så vidt angår kapitlerne om REPowerEU i genopretnings- og resiliensplanerne og om ændring af forordning (EU) 2021/1060, forordning (EU) 2021/2115, direktiv (EF) 2003/87 og afgørelse (EU) 2015/1814
 • Kommissionens meddelelse - Vejledning om genopretnings- og resiliensplanerne i forbindelse med REPowerEU
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's solenergistrategi
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet
 • Kommissionens henstilling om fremskyndelse af tilladelsesprocedurerne for projekter om vedvarende energi og fremme af elkøbsaftaler
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU: 'Save Energy'

 

Udformningen af elmarkedet

 

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Kortsigtede markedsinterventioner og langsigtede forbedringer af udformningen af elektricitetsmarkedet — en handlingsplan - Læs mere...

 

International energi

 

 • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's eksterne energiforpligtelse i en verden i forandring           

 

UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK/INTERNATIONALE PARTNERSKABER

 

 • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Et strategisk partnerskab med Golfstaterne - Læs mere...

 

SAMORDNING AF POLITIKKER/EN ØKONOMI, DER TJENER ALL/NABOSKAB OG UDVIDELSE

 

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Nødhjælp til og genopbygning af Ukraine - Læs mere...

 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER/UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK/INDRE MARKED

 

 • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Analyse af investeringsunderskuddene på forsvarsområdet og vejen frem - Læs mere...

 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER/ØKONOMI

 

Det europæiske semester - forårspakken - Læs mere...

 

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og den Europæiske Investeringsbank: Det europæiske semester - forårspakken 2022

 

 • Kommissionens henstillinger med henblik på Rådets henstillinger om medlemsstaternes nationale reformprogrammer og stabilitets- eller konvergensprogrammer

 

 • Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik

 

Eventuelt                                  

 

 • Seneste udvikling i eksterne forbindelser

 

Ursula von der Leyens erklæring til pressen vedrørende REPowerEU, investeringsunderskuddene på forsvarsområdet samt nødhjælp og genopbygning af Ukraine

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
18. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark