Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan25. maj 2022Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. maj 2022  handler bl.a. om inddrivelse og konfiskation af aktiver samt unddragelse eller overtrædelse af sanktioner

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 25/05/2022

 

Dagsorden:
 

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED/FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS/RETLIGE ANLIGGENDER /INDRE ANLIGGENDER

 

• Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Henimod et direktiv om strafferetlige sanktioner for overtrædelse af EU-lovgivningen om restriktive foranstaltninger - Læs mere...

• Forslag til Rådets afgørelse om tilføjelse af overtrædelse af EU-lovgivningen om restriktive foranstaltninger til kriminalitetsområderne i artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Læs mere...

• Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver - Læs mere...

 

Andet

 

• Den seneste udvikling inden for eksterne forbindelser

• Kommissionens årlige aktivitetsrapporter for 2021
 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
25. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark