Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan7. september 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. september 2022 kommer til at handle om bl.a. en europæisk plejestrategi og Barcelonamålene samt om energisituation i Europa

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 07/09/2022


Dagsorden:
 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / DEMOKRATI OG DEMOGRAFI / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER / LIGESTILLING

 

Europæisk plejestrategipakke - Læs mere...

 

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den europæiske plejestrategi
  • Forslag til Rådets henstilling om adgang til økonomisk overkommelig langtidspleje af høj kvalitet
  • Forslag til Rådets henstilling om en revision af Barcelonamålene førskoleundervisning og børnepasning                                              

 

Eventuelt                                  

 

  • Ajourføring om Europas energisituation - Læs mere...
  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser                                          
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Alle europæiske huse skal udstyres med 1 kW solcellepaneler og 0,6 kW vindmøller via EU-finansiering under kommunal forvaltning" i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788  - Læs mere...    
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Beskyt landdistrikternes natur- og kulturarv og fødevaresikkerheden og fødevareforsyningen i EU" i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...                                                      

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
7. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark