Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan28. september 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 28. september 2022 handler bl.a. om kunstig intelligens, arbejde med asbest og minimumsindkomst samt om energiministrenes møde fredag

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 28/09/2022

 

Dagsorden:
 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / DET INDRE MARKED / RETLIGE ANLIGGENDER

Tilpasning af ansvarsreglerne - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktansvar        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilpasning af bestemmelser om civilretligt ansvar uden for kontraktforhold til kunstig intelligens (direktivet om AI-produktansvar)        

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER

Gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder - Læs mere...

En fremtid uden afbest

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om indsatsen for en fremtid uden asbest: En europæisk tilgang til tackling af sundhedsrisici ved asbest        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/148/EF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest        

Minimumsindkomst

  • Forslag til Rådets henstilling om tilstrækkelige minimumsindkomster til sikring af aktiv inklusion        

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser        
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Fokus på særlige indlæringsvanskeligheder på EU-plan" i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...
  • Forberedelse til fredagens møde i Rådet (energi)    

 

 

 

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
28. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark