Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan13. december 2022Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens sidste møde i år tirsdag den 13. december 2022 handlede bl.a. om en sikkerhedspakke inkl. bekæmpelse af menneskehandel og passagerer-oplysninger

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 13/12/2022Dagsorden:

FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / INDRE ANLIGGENDER

Sikkerhedspakke

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indsamling og overførsel af forhåndsinformation om passagerer (API) med henblik på at forbedre og lette den eksterne grænsekontrol, om ændring af forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2018/1726 og om ophævelse af Rådets direktiv 2004/82/EF - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indsamling og overførsel af forhåndsinformation (API) med henblik på forebyggelse, opdagelse, undersøgelse og retsforfølgelse af terrorhandlinger og alvorlige forbrydelser og om ændring af forordning (EU) 2019/818 - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor - Læs mere...      

LANDBRUG
    

  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Nederlandenes strategiske plan for den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027 for så vidt angår EU-støtte finansieret under Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne - Læs mere...

Eventuelt        

  • Forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 15. december) og nyt om USA's retsakt om inflationsreduktion        
  • Ajourføring om de igangværende forhandlinger om øget fleksibilitet i kontrakter om covid-19-vacciner

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
13. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark