Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan1. marts 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 1. marts 2023 handler bl.a. om trafiksikkerhed i EU

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 01/03/2023

 

Dagsorden:

 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / TRANSPORT

Trafiksikkerhedspakken - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerbeviser, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2561, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om EU-dækkende virkning af visse afgørelser om frakendelse af førerretten        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/413 for så vidt angår fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser        

Eventuelt        

  • Kommissionens svar på Europa-Parlamentets beslutning på grundlag af artikel 225 i TEUF        
  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark