Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Tidsplan14. marts 2023Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 14. marts 2023 handler bl.a. om migration og udformning af elmarkedet i EU

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 14/03/2023

 

Dagsorden

 

FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / INDRE ANLIGGENDER

Migrationspakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om etablering af den flerårige strategiske politik for integreret europæisk grænseforvaltning        
  • Kommissionens henstilling om gensidig anerkendelse af afgørelser om tilbagesendelse og fremskyndelse af tilbagesendelser i forbindelse med gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF        

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / ENERGI

Pakken om udformning af elmarkedet - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/943 og (EU) 2019/942 samt direktiv (EU) 2018/2001 og (EU) 2019/944 med henblik på at forbedre udformningen af elmarkedet i Unionen        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1227/2011 og (EU) 2019/942 med henblik på at forbedre Unionens beskyttelse mod manipulation af engrosenergimarkedet

 

Kommissionens næste møde torsdag den 16. marts - Læs mere...

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
14. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark