Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan16. marts 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde torsdag den 16. marts 2023 handler bl.a. om forsyning af kritiske råstoffer, CO2-neutral EU-industri og brintbank samt om EU's konkurrenceevne og 30 år med det indre marked

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 16/03/2023

Dagsorden

 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / HANDEL / DET INDRE MARKED

Pakken om råstoffer af kritisk betydning - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer til støtte for de to omstillinger
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en ramme til sikring af sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer og om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 og (EU) 2019/1020        

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / DET INDRE MARKED / ENERGI    

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en ramme for foranstaltninger til styrkelse af Europas økosystem til fremstilling af netto-nulemissionsteknologier og -produkter (lov om netto-nulemissionsindustri) - Læs mere... 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / ENERGI    

  • Kommissionens køreplan for etablering af en europæisk brintbank - Læs mere...

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / DET INDRE MARKED

Konkurrenceevnepakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 30 år med det indre marked        
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Langsigtede konkurrenceevnestrategier        

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser

 

 

Kommissionens møde tirsdag den 14. marts - Læs mere...

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
16. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark