Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan26. april 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Kommissionens møde onsdag den 26. april 2023 indeholder en lægemiddelpakke, en pakken om økonomisk styring og en patentpakke

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 26/04/2023Dagsorden

 


ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / DET INDRE MARKED

Patentpakken - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om standardessentielle patenter og om ændring af forordning (EU) 2017/1001        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tvangslicenser til krisestyring og om ændring af forordning (EF) nr. 816/2006        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler (omarbejdning)        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler (omarbejdning)        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et supplerende enhedsbeskyttelsescertifikat for lægemidler og om ændring af forordning (EU) 2017/1001, forordning (EF) nr. 1901/2006 og forordning (EU) nr. 608/2013        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplerende enhedsbeskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler        

 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / ØKONOMI

Pakken om økonomisk styring - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om effektiv koordination af økonomiske politikker og multilaterale budgetovervågning og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97        
 • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud        
 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/85/EU om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer        


FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / SUNDHED

Lægemiddelpakken - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Reform af lægemiddellovgivningen og foranstaltninger til bekæmpelse af antimikrobiel resistens        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af Unionens procedurer til godkendelse og overvågning af humanmedicinske lægemidler og regler for Det Europæiske Lægemiddelagentur, om ændring af forordning (EF) nr. 1394/2007 og forordning (EU) nr. 536/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 726/2004, forordning (EF) nr. 141/2000 og forordning (EF) nr. 1901/2006        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en EU-kodeks for humanmedicinske lægemidler        
 • Forslag til Rådets henstilling om en skærpet EU-indsats til bekæmpelse af antimikrobiel resistens i forbindelse med en One Health-tilgang        


Eventuelt       

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
26. april 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark