Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan17. maj 2023Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 17. maj 2023 der især  handler om en toldreformpakke

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 17/05/2023Dagsorden:

 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / ØKONOMI

Toldreformpakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Toldreform: En forbedret version af toldunionen        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-toldkodeks og en EU-toldmyndighed og om ophævelse af forordning (EU) nr. 952/2013        
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 for så vidt angår indførelsen af en forenklet behandling af toldsatser for distancesalg af varer og forordning (EF) nr. 1186/2009 for så vidt angår afskaffelse af tærsklen for toldfritagelse        
  • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momsregler for skattepligtige personer, som formidler distancesalg af importerede varer, og anvendelse af den særlige ordning for distancesalg af varer importeret fra tredjelandsområder eller tredjelande og særordninger for angivelse og betaling af moms ved indførsel        

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser
    - Mundtlig meddelelse fra Josep Borrel       
  • Den årlige aktivitetsrapport fra Kommissionens tjenestegrene for 2022

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. maj 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark