Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan24. maj 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. maj 2023 der bl.a. handler om forårspakken for det europæiske semester samt om beskyttelse af private investorer

Weekly college meeting of the von der Leyen Commission, 24/05/2023

 

Dagsorden:

 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER / ØKONOMI

Det europæiske semester - forårspakken  - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og den Europæiske Investeringsbank: Det europæiske semester - forårspakken 2023
  • Kommissionens henstillinger med henblik på Rådets henstillinger om medlemsstaternes nationale reformprogrammer og stabilitets- eller konvergensprogrammer        
  • Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik        


EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / FINANSIELLE TJENESTER

Investeringspakken  - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 for så vidt angår modernisering af dokumenter med central information        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2014/65/EU og (EU) 2016/97 for så vidt angår Unionens regler for beskyttelse af private investorer        

Eventuelt        

  • Afrapportering fra G7-topmødet (Hiroshima, 19.-21. maj)        
  • Kommissionens afgørelse om anmodningen om registrering af et europæisk borgerinitiativ med titlen "Særstatus for det ukrainske sprog i Den Europæiske Union (Resultatet af Kommissionens foreløbige vurdering)     
  • Gennemførelsen af REPowerEU: Efter et år

 

   

Detaljer

Publikationsdato
24. maj 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark