Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan5. juli 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxeles - Kommissionens møde onsdag den 5. juli 2023 handler bl.a. om en naturpakken, hajfinner, strategisk fremsynsrapport samt om retsstatssituationen i EU

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 05/07/2023

 

Dagsorden:
 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / KLIMAPOLITIK / SUNDHED / MILJØ

Fødevare- og biodiversitetspakken (naturpakken)

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Sikring af holdbar og bæredygtig anvendelse af EU's naturressourcer        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling og markedsføring af planteformeringsmateriale i Unionen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, 2017/625 og 2018/848 og om ophævelse af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF (forordning om planteformeringsmateriale)        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling og markedsføring af forstligt formeringsmateriale, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 og 2017/625 og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/105/EF (forordning om forstligt formeringsmateriale)        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om planter fremstillet ved hjælp af visse nye genomteknikker og fødevarer og foder fremstillet heraf og om ændring af forordning (EU) 2017/625        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovgivning om jordbundsovervågning        

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / HAV OG FISKERI    

INTERINSTITUTIONELLE FORBINDELSER OG FREMSYN    

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Strategisk fremsynsrapport for 2023 - Bæredygtighed og menneskers velbefindende er omdrejningspunktet for EU's åbne strategiske uafhængighed - Bliver fremlagt torsdag den 6. juli 2023...!  

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / RETLIGE ANLIGGENDER    

Eventuelt        

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
5. juli 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark