Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan24. januar 2024Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. januar 2024 der bl.a. handler om økonomisk sikkerhed, kunstig intelligens samt om europæiske samarbejdsudvalg

Weekly college meeting of the von der Leyen Commission, 24/01/2024

Foto: Ylva Johansson, Margrethe Vestager og Maroš Šefčovič

 

Dagsorden:

 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / HANDEL, INNOVATION OG FORSKNING

Den økonomiske sikkerhedspakke

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Øget økonomisk sikkerhed: En introduktion til fem nye initiativer        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en revision af rammerne for screening af udenlandske direkte investeringer og om ophævelse af forordning (EU) nr. 2019/452        
  • Hvidbog om eksportkontrol        
  • Hvidbog om mulighederne for at øge støtten til forskning og udvikling, der omfatter teknologier med dobbelt anvendelse        
  • Hvidbog om udgående investeringer        
  • Forslag til Rådets henstilling om forbedret forskningssikkerhed        


ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / DET INDRE MARKED

Pakken om kunstig intelligens

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fremme af startupvirksomheder og innovation inden for kunstig intelligens        
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2021/1173 for så vidt angår et EuroHPC-initiativ for startupvirksomheder for at fremme den europæiske førerposition inden for pålidelig kunstig intelligens        
  • Kommissionens afgørelse om oprettelse af et europæisk kontor for kunstig intelligens        


EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER    

Eventuelt        

 

Kommissionen fremlagde i dag også praktiske ordninger for kommissærernes deltagelse i valg til Europa-Parlamentet og valg i de enkelte lande

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
24. januar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark