Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. marts 2018Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018 kommer til at handle om vinterpakken for det europæiske semester, Kapitalmarkedsunionen, Vestbalkan samt om USA mht. stål og aluminium......

Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD, KOMPETENCER OG ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET/ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen: Det europæiske semester 2017: Vurdering af fremskridtene med strukturreformer, forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer og resultater af de dybdegående undersøgelser i henhold til forordning (EU) nr. 1176/2011 - Læs mere...

KOORDINERING AF POLITIKKER/DET DIGITALE INDRE MARKED/FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/RETLIGE ANLIGGENDER, FORBRUGERE OG LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER/DEN DIGITALE ØKONOMI OG DET DIGITALE SAMFUND

"Kapitalmarkedsunionspakken" [1. del] - vil blive fremlagt torsdag den 8. februar - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen inden 2019: nu skal processen op i gear
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af dækkede obligationer og offentligt tilsyn med dækkede garantier og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om at lette distributionen af investeringsfonde på tværs af landegrænser og om ændring af forordning (EU) 345/2013 og af forordning (EU) 346/2013
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og af direktiv 2011/61/EU for så vidt angår distributionen af investeringsfonde på tværs af landegrænser
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for effektiviteten af overdragelsen af fordringer
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om lovvalg vedrørende de formueretlige virkninger af værdipapirtransaktioner

"Kapitalmarkedsunionspakken" [2. del] - bliver fremnlagt mandag den 12. februar

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for finansieringen af bæredygtig vækst
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for finansiel teknologi: En mere konkurrencedygtig og innovativ finansiel sektor
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenester for virksomheder
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

Andet

 • Handelsrelationerne med USA med hensyn til stål og aluminium: EU's muligheder (Se evt. Kommissionens erklæring fra den 1. marts - Klik her...) - Hør hvad handels-kommissær Malmström sagde efter mødet - Klik her..
 • Resultat af formandens besøg i det vestlige Balkan (23. februar-1. marts 2018)

Detaljer

Publikationsdato
7. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark