Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. marts 2019Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Danish Agros overtagelse af Konekeskos aktiviteter inden for landbrugsmaskiner i Baltikum og Finland på visse betingelser

Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt Danish Agros overtagelse af Konekeskos aktiviteter inden for distribution af landbrugsmaskiner i Finland, Estland, Letland og Litauen. Godkendelsen er betinget af afhændelsen af Danish...

approved_comstock_thinkstock_web.jpg

Danish Agro og Konekesko er begge aktive inden for distribution af redskaber til landbrugsmaskiner, reservedele og tilknyttet eftersalgsservice.

Kommissionens undersøgelse

Kommissionen har undersøgt virkningerne af den planlagte transaktion for konkurrencen på følgende markeder, hvor Danish Agros og Konekeskos aktiviteter overlapper hinanden:

(i) distribution af landbrugsmaskiner (f.eks. standardtraktorer, specialtraktorer, mejetærskere, grøntfoderhøstere eller pressere)

(ii) distribution af redskaber til landbrugsmaskiner (f.eks. skårlæggere, river, plove, kultivatorer, tromler, såmaskiner, sprøjter eller spredere)

(iii) distribution af reservedele til landbrugsmaskiner og

(iv) tilknyttet eftersalgsservice.

Kommissionen var bekymret for, om den anmeldte transaktion kunne forventes at medføre højere priser og lavere servicekvalitet for de estiske efterspørgere af grøntfoderhøstere og mejetærskere. Konekesko (distributør af Claas-landbrugsmaskiner) og Danish Agro (distributør af John Deere-landbrugsmaskiner) er de førende distributører og har været i tæt konkurrence med hinanden på disse markeder.

Kommissionen fandt, at der ikke ville opstå problemer med konkurrencen på alle de andre markeder, hvor virksomhedernes aktiviteter overlapper hinanden, eftersom der her findes tilstrækkeligt mange alternative udbydere.

Foreslåede foranstaltninger

For at imødegå Kommissionens bekymringer tilbød virksomhederne at afhænde Danish Agros distributions- og salgsaktiviteter inden for redskaber til landbrugsmaskiner og reservedele foruden leveringen af eftersalgsservice i Estland. Disse forretningsområder varetages af OÜ Baltic Agro Machinery, herunder især forhandleraftalen med John Deere.

Tilsagnene imødegår fuldt ud Kommissionens bekymringer med hensyn til distributionen af grøntfoderhøstere og mejetærskere i Estland og sikrer, at den afhændede virksomhed bliver en levedygtig konkurrent til den fusionerede enhed.

Kommissionen konkluderede derfor, at den planlagte transaktion som ændret ved tilsagnene ikke længere ville give anledning til konkurrenceproblemer i Estland. Afgørelsen er betinget af, at tilsagnene efterleves fuldt ud.

Virksomheder og produkter

Danish Agro-koncernen, der har base i Danmark, er aktiv inden for salg af landbrugsmaskiner og levering af eftersalgsservice samt inden for salg af foderstofblandinger til dyr, forblandinger og vitaminblandinger, gødning, pesticider, frø, energi og køb af afgrøder fra landmænd.

Konekesko-selskaberne i Estland, Letland og Litauen samt aktiverne i Konekesko Oy i Finland hører under Kesko-koncernens landbrugsmaskineforretning, som er aktiv inden for import og salg af samt levering af eftersalgsservice for landbrugsmaskiner.

Fusionskontrolregler

Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen den 4. februar 2019.

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser, som involverer virksomheder med en omsætning over visse tærskler (se fusionsforordningens artikel 1) og til at hindre fusioner, der i betydelig grad ville hæmme den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller en væsentlig del af det.

Langt størstedelen af de anmeldte fusioner giver ikke anledning til konkurrencemæssige problemer og godkendes efter en rutinemæssig gennemgang. Når en transaktion er anmeldt, har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at beslutte, om den vil godkende fusionen (fase I) eller indlede en tilbundsgående undersøgelse (fase II).

Detaljer

Publikationsdato
25. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark