Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. juli 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Danmark blandt 17 medlemslande som ikke har gennemført EU-reglerne om cybersikkerhed

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til 17 medlemsstater med henblik på fuld gennemførelse i national lovgivning af den første del af EU's lovgivning om cybersikkerhed.

Cybersikkerhed

Følgende medlemsstater berøres heraf: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Ungarn og Østrig.

Formålet med direktivet om sikkerhed for net- og informationssystemer (NIS-direktivet – direktiv 2016/1148/EU) er at opnå et lige højt sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele EU gennem udvikling af national cybersikkerhedskapacitet, øget samarbejde på EU-plan og hændelsesindberetningsforpligtelser for operatører af væsentlige tjenester og udbydere af digitale tjenester. Medlemsstaterne skulle have gennemført NIS-direktivet i national lovgivning inden den 9. maj 2018, idet det trådte i kraft i august 2016. Foreløbigt har 11 medlemsstater underrettet Europa-Kommissionen om den fulde gennemførelse af direktivet og er i færd med at foretage en gennemførelseskontrol for at bekræfte den fulde gennemførelse. De andre medlemsstater har to måneder til at besvare de af Kommissionen fremsendte åbningsskrivelser. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Detaljer

Publikationsdato
19. juli 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark