Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. april 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Danmark fremlægger officiel genopretnings- og resiliensplan

Kommissionen har modtaget Danmarks genopretnings- og resiliensplan. Planen indeholder de reformer og offentlige investeringsprojekter, som hver medlemsstat agter at gennemføre med støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Danmark

Danmarks genopretnings- og resiliensplan

Danmark har i en fremlagte plan anmodet om i alt 1,6 milliarder EUR i tilskud fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
Den danske plan er bygget op omkring de tre søjler resiliens, grøn og digital omstilling. I den danske plan er der forudset betydelige investeringer i energieffektivitet, grøn forskning og udvikling, mindskelse af CO2-emissioner i landbrugssektoren samt digitalisering. Projekterne i planen løber over hele genopretnings- og resiliensplanens varighed frem til 2026. Der er foreslået projekter inden for fem ud af de syv Europæiske flagskibsområder.

Baggrund

Genopretnings- og resiliensplanen er det vigtigste instrument i NextGenerationEU, EU's plan for at komme styrket ud af covid-19-pandemien. Gennem den udbetales op til 672,5 milliard EUR i støtte til investeringer og reformer (2018-priser). De er delt op i tilskud for i alt 312,5 milliarder EUR og 360 milliarder i lån. Genopretnings- og resiliensplanen vil spille en stor rolle i at hjælpe Europa med at komme styrket ud af krisen og sikre grønne og digitale omstillinger.
Fremlæggelsen af disse planer kommer efter en intensive dialog mellem Kommissionen og nationale myndigheder i medlemsstaterne over de seneste måneder.

Detaljer

Publikationsdato
30. april 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark