Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. februar 2023Repræsentationen i Danmark

Danmark opfordres til at gennemføre EU-reglerne om elektronisk vejafgift

   

Vejafgift

Europa-Kommissionen har besluttet at indlede en traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse til Danmark (INFR(2022/2207) for ikke at have gennemført alle nødvendige bestemmelser i direktivet om den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS) (direktiv (EU) 2019/520)i national ret. Dette europæiske vejafgiftssystem giver trafikanterne mulighed for nemt at betale vejafgifter i hele EU takket være en enkelt kontrakt, der indgås via en enkelt tjenesteudbyder, og anvendelsen af en enkelt mobilenhed, der kan dække alle medlemsstater. Ved at begrænse kontanttransaktioner på vejafgiftsstationer og fjerne besværlige procedurer for lejlighedsvise brugere letter EETS den daglige drift for trafikanter, forbedrer trafikstrømmen og mindsker trafikbelastningen. Formålet med direktivet er ikke blot at sikre interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer, men også at lette den grænseoverskridende udveksling af oplysninger, når der ikke betales vejafgifter. Fristen for gennemførelse af dette direktiv var den 19. oktober 2021. Manglen på fuld gennemførelse af disse regler er en hindring for interoperabiliteten mellem elektroniske bompengesystemer i medlemsstaterne og for den grænseoverskridende håndhævelse af vejafgifter. Uden et tilfredsstillende svar fra Danmark inden for to måneder kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

 

Oversigt over traktatbrudssager i februar

Detaljer

Publikationsdato
15. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark