Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. maj 2022Repræsentationen i Danmark

Dansk eksportkreditordning godkendt

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt genindførelsen af en dansk kortfristet eksportkreditordning.

approved

I henhold til ordningen kan den danske stat dække risici i forbindelse med enkelte eksporttransaktioner. Ordningen blev oprindeligt godkendt i april 2013, forlænget i december 2015 og udløb i december 2020.

I februar 2022 meddelte Danmark, at landet havde til hensigt at genindføre ordningen, som vil løbe indtil den 31. december 2025. Kommissionen vurderede ordningen på grundlag af EU's statsstøtteregler, navnlig meddelelsen om kortfristet eksportkredit fra 2021.

Kommissionen fandt, at foranstaltningen er nødvendig, da der er mangel på private forsikringsselskaber, der dækker enkelte eksporttransaktioner (dvs. forsikring, der ydes på grundlag af hver enkelt transaktion snarere end en virksomheds samlede eksportportefølje).

Kommissionen konkluderede, at ordningen er forholdsmæssig, da den sikrer, at Danmark kun vil dække transaktioner, for hvilke der ikke er privat dækning på markedet.

På dette grundlag godkendte Kommissionen ordningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
4. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark