Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. september 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dansk støtte til lægemiddelgrossister godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på op til 2 mio. euro (15 mio. kr.) i støtte til lægemiddelgrossister som følge af Ruslands krig mod Ukraine.

Sundhed

Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, som Kommissionen vedtog den 9. marts 2023 for at støtte foranstaltninger i sektorer, der er afgørende for at fremskynde den grønne omstilling og mindske brændstofafhængigheden. De nye rammebestemmelser ændrer og forlænger delvis de midlertidige kriserammebestemmelser, som blev vedtaget den 23. marts 2022 for at sætte medlemsstaterne i stand til at støtte økonomien i forbindelse med den nuværende geopolitiske krise, og som allerede blev ændret den 20. juli 2022 og den 28. oktober 2022.

I henhold til ordningen ydes støtten i form af direkte tilskud. Lægemiddelgrossister, der leverer til danske apoteker, oplever betydelige stigninger i leveringssvigt, hvilket fører til mangel på kritiske lægemidler og udgør en byrde for det danske sundhedssystem. Formålet med ordningen er at kompensere lægemiddelgrossister, der er påvirket af deres evne til at indkøbe kritiske lægemidler som følge af de øgede omkostninger til energi og andre inputmaterialer til lægemiddelsektoren som følge af den nuværende krise. Foranstaltningen har til formål at afhjælpe den likviditetsmangel, som lægemiddelgrossister, der udvælges gennem en åben udbudsprocedure, står over for, for at sikre, at de har tilstrækkelig finansiel likviditet til at indkøbe og opretholde et udvidet lager af kritiske lægemidler og dermed sikre, at de er til rådighed på danske apoteker. Kompensationen i henhold til foranstaltningen er baseret på en procentdel af apotekers faste købspris for de yderligere kritiske lægemidler, der indkøbes og lagerføres.

Kommissionen fandt, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser for krise og omstilling. Blandt andet overstiger støtten:

  • for det første ikke 2 mio. euro pr. virksomhed,
  • og for det andet ydes den senest den 31. december 2023.

Kommissionen konkluderede, at ordningen er nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i den midlertidige krise- og omstillingsramme.

På dette grundlag godkendte Kommissionen ordningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Læs mere om sagen - SA.107407 - på Kommissionens hjemmeside

Yderligere oplysninger om den midlertidige krise- og omstillingsramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske konsekvenser af Ruslands krig mod Ukraine

Detaljer

Publikationsdato
21. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark