Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. marts 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

De sociale medier skal overholde EU's regler

Kommissionen og medlemsstaternes forbrugermyndigheder kræver, at de sociale medier overholder EU's forbrugerregler.Forbrugermyndigheder og ‑organisationer i EU har modtaget et stigende antal klager fra brugere af sociale medier, som har været udsat...

fb-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Derfor sendte de europæiske forbrugermyndigheder med den franske forbrugermyndighed i front og med hjælp fra Kommissionen i november sidste år et brev til Facebook, Twitter og Google+ for at bede dem om at gøre noget ved problemerne.

Torsdag den 16. marts mødtes EU's forbrugermyndigheder og Kommissionen med virksomhederne for at høre, hvilke løsninger de kunne foreslå. De pågældende virksomheder vil inden for en måned komme med nærmere forslag, der kan sikre overensstemmelsen med EU's regelsæt. Kommissionen og forbrugermyndighederne vil derefter gennemgå de endelige forslag. Hvis de ikke er tilfredsstillende, vil forbrugermyndighederne efterfølgende kunne træffe håndhævelsesforanstaltninger.

Baggrund

EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde knytter de nationale forbrugermyndigheder sammen i et tværeuropæisk håndhævelsesnetværk. Takket være dette netværk kan en forbrugermyndighed i ét EU-land få et andet lands myndighed til at intervenere i tilfælde af grænseoverskridende overtrædelser af EU's forbrugerregler.

Samarbejdet gælder forbrugerregler på en række områder, som f.eks. direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om elektronisk handel, direktivet om forbrugerrettigheder og direktivet om urimelige kontraktvilkår.

Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde lagde i november 2016 sidste hånd på en koordineret vurdering af den problematiske praksis på førende sociale medier (Facebook, Twitter og Google+). Arbejdet blev ledet af det franske generaldirektorat for konkurrence, forbrugeranliggender og bekæmpelse af svig (DGCCRF) med hjælp fra Kommissionen. Brancheforeningen EDiMA blev også kontaktet.

Detaljer

Publikationsdato
17. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark