Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. august 2013Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Den med lakridsen..

Som opfølgning på historien om EU's mulige forbud af lakridspiber, har vi samlet lidt information om "sagens" egentlige sammenhæng:

Den med lakridsen..

Formålet med direktivet er at gennemføre en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om:

a) ingredienser i og emissioner fra tobaksvarer og de relevante indberetningsforpligtelser, herunder maksimalgrænseværdierne for cigaretter for emissionsindholdet af tjære, nikotin og kulilte
b) mærkning og emballering af tobaksvarer, herunder de sundhedsadvarsler, der skal angives på enkeltpakninger og eventuel ydre emballage om tobaksvarer samt sporbarhed og sikkerhedsfeatures med henblik på at sikre overholdelse af dette direktiv
c) forbuddet mod at markedsføre tobak, der indtages oralt
d) fjernsalg af tobaksvarer på tværs af grænser
e) anmeldelsespligten for nye kategorier af tobaksvarer
f) mærkning af visse produkter, der er beslægtet med tobaksvarer, nemlig nikotinholdige produkter og urtebaserede rygeprodukter

Der står intet om lakridspiber, hverken i Kommissionens forslag eller i Rådets fælles holdning, som det blev enig om i juni under irsk formandskab.

Det er der en enkel grund til da forslaget handler om tobaksprodukter og ikke om ikke-tobaksprodukter eller tobaksimitationer.

Forslaget afventer nu 1. behandling i EP.

Kilden til ikke-historien er et ændringsforslag vedtaget i Europa-Parlamentets miljøudvalg ("ENVI") den 10. juli 2013:

Der er dels et forslag til en såkaldt Betragtning (ændringsforslag 19), der henviser til Verdenssundhedsorganisations (WHO) Rammekonvention for Tobakskontrol – til hvilken alle EUs medlemsstater og EU som sådan er "party" - hvis artikel 16 siger:

1. Alle parter skal vedtage og gennemføre effektive lovgivningsmæssige, udøvende og administrative eller andre foranstaltninger på det relevante regeringsniveau for at forbyde salg af tobaksprodukter til personer, som enten er under en aldersgrænse fastlagt i lokal eller national lovgivning eller under 18. Disse foranstaltninger kan omfatte:

(c) forbud mod fremstilling og salg af slik, snacks, legetøj eller andre genstande, som har form som tobaksprodukter og appellerer til mindreårige.

Endvidere er der et forslag til en definition af tobaksimmiterende produkter (ændringsforslag 46) ifølge hvilket tobaksimmiterende produkter defineres som "slik, snacks, legetøj og alle andre objekter i form af tobaksprodukter som kan appellere til mindreårige. Disse produkter skal forbydes".

Endelig er der et forslag til en ny artikel i Direktivet (ændringsforslag 73), der lyder som følger

"Imiterede tobaksvarer, som appellerer til mindreårige og følgelig skaber en indfaldsvej til tobaksbrug skal forbydes."

Det er derfor lidt voldsomt at dødsdømme lakridspiben på baggrund af, at et udvalg i Europa-Parlamentet i et udkast til et ændringsforslag gør opmærksomme på, at det måske ville give mening at forbyde:

”…produkter, der henvender sig til mindreårige forbrugere, såsom fødevarer og legetøj i form af tobaksvarer, der kan virke tiltalende på mindreårige. I de seneste år er der blevet bragt adskillige produkter på markedet, såsom damppinde med shishatobak, der ikke indeholder nikotin, men har form som en cigaret og forsøger at efterligne rygeprocessen ved hjælp af stoffer, der fordamper - en proces, hvis uskadelighed endnu ikke er videnskabeligt bevis - samt ved hjælp af et elektrisk lys, der imiterer cigaretters forbrændingsproces. Sådanne produkter er tydeligvis produceret med henblik på at appellere til unge og mindreårige forbrugere og bliver mere og mere populære blandt mindreårige i adskillige medlemsstater. Der gives udtryk for stigende bekymring for de vaner, der opstår hos unge forbrugere og mindreårige gennem brugen af disse imitationscigaretter. Disse produkter bør derfor forbydes gennem dette direktiv.”

Kommissionen har endnu ikke taget stilling til, hvad den mener om disse ændringsforslag; men som sagt indeholder hverken det oprindelig forslag eller Rådets fælles holdning regler om tobaksimitationer fordi formålet med direktivet ikke er at regulere disse.

Det hører med til historien at Rådet i 2003 anbefalede (Artikel 1 i Anbefaling 2003/54 om forebyggelse af rygning …) at EUs medlemsstater forbyder salg af slik og legetøj rettet til børn og fremstillet med det klare formål at produktet og/eller indpakningen ligner et tobaksprodukt. Det, man havde i tankerne var produkter som de plastic-mentolcigaretter, man tidligere kunne købe, der havde aske og glød og et gult filter påmalet produkter som de nævnte mentolcigaretter.

Ej heller da var det i forbindelse med vedtagelsen af disse tekster på tale at forbyde lakridspiben...

Detaljer

Publikationsdato
30. august 2013
Forfatter
Repræsentationen i Danmark