Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. februar 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Den økonomiske vinterprogose

Væksten forventes at vende tilbage efter vinterens afmatning...

Vinterprognose

Ifølge den økonomiske vinterprognose 2022 vil EU's økonomi efter en betydelig vækst på 5,3 % i 2021 vokse med 4,0 % i 2022 og 2,8 % i 2023. Væksten i euroområdet ventes også at ligge på 4,0 % i 2022 for derefter at stilne af til 2,7 % i 2023. BNP for EU som helhed nåede tilbage på niveauet før krisen i tredje kvartal 2021, mens det samme ventes for samtlige medlemsstaters BNP inden udgangen af 2022.

 

 

 

Baggrund

Den økonomiske vinterprognose 2022 indeholder en opdatering af den økonomiske efterårsprognose 2021, der blev fremlagt i november 2021, og fokuserer på BNP- og inflationsudviklingen i samtlige EU-medlemsstater.

Denne prognose bygger på en række tekniske antagelser vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser med skæringsdato den 27. januar. For alle andre indgående data, herunder antagelser vedrørende offentlige politikker, tager denne prognose hensyn til oplysninger frem til og med den 1. februar.

Europa-Kommissionen offentliggør hvert år to omfattende prognoser (forår og efterår) og to mellemliggende prognoser (vinter og sommer). De mellemliggende prognoser dækker den årlige og kvartalsvise udvikling i BNP og inflation for indeværende og kommende år for alle medlemsstaterne samt de samlede tal for EU og euroområdet.

Europa-Kommissionens næste prognose vil være den økonomiske forårsprognose 2022, som vil blive offentliggjort i maj 2022.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
10. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark