Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. januar 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Det europæiske år for kulturarv 2018

Det europæiske år for kulturarv vil sætte fokus på Europas rige kulturarv, fremhæve dens betydning for en følelse af fælles identitet og opbygningen af Europas fremtid...

Det europæiske år for kulturarv 2018

Formålet med det europæiske år for kulturarv er at øge bevidstheden om kulturarvens sociale og økonomiske betydning. Borgere med alle baggrunde vil få mulighed for at blive involveret gennem de tusinder af initiativer og arrangementer over hele Europa. Målet er at nå så bredt ud som muligt, navnlig til børn og unge, lokalsamfund og folk, der ikke normalt tager del i kulturlivet, for at fremme en fælles følelse af ejerskab.

Projekter og initiativer, der gennemføres i EU's medlemsstater, kommuner og regioner vil blive suppleret med tværnationale projekter, der finansieres af EU. Sammen med medlemsstaterne vil Kommissionen f.eks. organisere kulturarvskongressen (Assises du Patrimoine) som hovedbegivenhed i det europæiske år for kulturarv for at påbegynde arbejdet med at udvikle en langsigtet EU-handlingsplan for kultur og kulturarv. Dette vil være en opfølgning af EU-ledernes drøftelser om uddannelse og kultur i Göteborg den 17. november.

Ifølge en ny Eurobarometer-undersøgelse, der offentliggøres i dag, synes 8 ud af 10 europæere at kulturarv ikke kun er vigtigt for dem personligt, men også for deres lokalsamfund, region, land og for EU som helhed. Langt størstedelen er stolte af den europæiske kulturarv, uanset om det er noget, der befinder sig i deres egen region eller land, eller om det er fra et andet EU-land. Mere end 7 ud af 10 europæere er også enige i, at kulturarv kan forbedre deres livskvalitet. Undersøgelsen viser også, at 9 ud af 10 synes, at der burde undervises i kulturarv i skolerne. Tre fjerdedele af europæerne synes først og fremmest, at det er medlemsstaterne og EU, der bør bevilge flere ressourcer til at beskytte Europas kulturarv.

Baggrundsoplysninger

Europas kulturarv er kernen i de europæiske borgeres kollektive erindring og identitet — fra arkæologiske seværdigheder til nutidens arkitektur og fra middelalderborge til folkelige traditioner og kunst. Desuden skaber kulturarv vækst og beskæftigelse i både byer og regioner og er af afgørende betydning for Europas forbindelser med resten af verden. 7,8 millioner job i EU er indirekte forbundet med kulturarv (f.eks. inden for turisme, formidling og sikkerhed). Over 300 000 personer er beskæftiget inden for den europæiske kulturarvssektor, og de 453 steder i Europa, der er opført på UNESCO's verdensarvliste, udgør næsten halvdelen af listen.

I en tid, hvor kulturskatte trues eller ødelægges med vilje i konfliktområder, syntes Kommissionen derfor, at det var nødvendigt med et europæisk år for kulturarv i 2018. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse, der udpegede 2018 til at være det europæiske år for kulturarv, blev vedtaget den 17. maj 2017 på baggrund af Kommissionens forslag af 30. august 2016.

Det europæiske kulturforum, der i dag danner rammen om lanceringen af det europæiske år for kulturarv, er et flagskibsarrangement, der arrangeres af Europa-Kommissionen hvert andet år. Arrangementet øger synligheden af det europæiske kulturelle samarbejde, samler de vigtigste aktører i sektoren, gør status over gennemførelsen af den europæiske kulturdagsorden og fremmer debatten om EU's kulturpolitik og initiativer. Ud over lanceringen af det europæiske år for kulturarv 2018 vil forummet i år også afspejle kulturens rolle i at håndtere europæiske og globale udfordringer samt kulturens og kreativitetens bidrag til den lokale og regionale samfundsøkonomiske udvikling.

Detaljer

Publikationsdato
1. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark