Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. december 2016Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Det Europæiske Råd i Bruxelles - Konklusioner og erklæring

EU's stats- og regeringschefer var til topmøde den 15. december 2016 og skulle bl.a. tale om migration, sikkerhed, økonomi og unge samt eksterne forbindelser - KonklusionerEfter topmødet mødtes de 27 ledere til et uformelt for at fastlægge, hvordan...

juncker_mf-der-web.jpg

Punkter på dagsordenen:

Migration

Lederne skulle:

 • se på gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet

 • vurdere fremskridtene med de pagter, der undertegnes med de udvalgte afrikanske lande og udstikke retningslinjer for det videre arbejde

 • vurdere de lovgivningsmæssige fremskridt med den eksterne investeringsplan og tilskynde medlovgiverne til hurtig vedtagelse for at styrke gennemførelsen af Vallettahandlingsplanen og migrationspagterne

 • drøfte reformen af det fælles europæiske asylsystem, og hvordan principperne om ansvar og solidaritet skal anvendes i fremtiden

Sikkerhed

Det Europæiske Råd vil på ny bekræfte sit engagement i strategien for Den Europæiske Unions indre sikkerhed. Det vil også komme ind på styrkelsen af EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar. Stats- og regeringscheferne vil fokusere på de tre prioriteter:

 • EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet

 • den europæiske forsvarshandlingsplan

 • gennemførelse af det fælles sæt af forslag, der følger op på den fælles erklæring, som blev undertegnet i juli 2016 i Warszawa

Økonomi, social udvikling og ungdom

Lederne skal gøre status over fremskridtene med hensyn til:

 • investeringer (udvidelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer)

 • strategier for det indre marked

 • ungdomsrelaterede initiativer

 • bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

Eksterne forbindelser

Det Europæiske Råd ventes at udveksle synspunkter om:

 • situationen i Nederlandene i forbindelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine

 • Rusland og konflikten i Syrien

Det uformelle møde mellem de 27 ledere

Det uformelle møde mellem de 27 ledere afholdes i tilknytning til Det Europæiske Råds møde i december. Målet er at fastlægge, hvordan Brexitprocessen skal håndteres af de 27 EU-lande, når UK har indgivet sin udmeldelse.

Detaljer

Publikationsdato
15. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark