Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. december 2020Repræsentationen i Danmark

Det Europæiske Råd - Konklusioner...

Topmødet er slut og torsdag blev lederne bl.a. enige om EU's næste flerårige budget og om genopretningspakken - fredag morgen blev de enige om EU-klimamål om bl.a. at reducerer emissionerne med mindst 55% inden 2030...!Konklusioner - Klik her...

Ursula von der Leyen, Charles Michel og Angela Merkel

EU's stats- og regeringschefer mødtes til topmøde den 10.-11. december for bl.a. tale om klima, covid-19, sikkerhed samt om div. eksterne forbindelser, brexit og EU's budget de næste år.

Fredag var der også Eurotopmøde og Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltog i begge møder!

Dagsorden:

Covid-19

  • Det Europæiske Råd skal gøre status over situationen og drøfte den overordnede koordineringsindsats som reaktion på covid-19-pandemien, herunder arbejdet med vacciner og test og en gradvis ophævelse af restriktioner

Klimaændringer

  • EU's ledere vil stile efter at nå til enighed om et nyt EU-emissionsreduktionsmål for 2030. Det vil gøre det muligt for EU at forelægge sit ajourførte nationalt bestemte bidrag til FN's rammekonvention om klimaændringer inden udgangen af 2020

Sikkerhed

  • Det Europæiske Råd skal behandle sikkerhedsspørgsmål og især bekæmpelsen af terrorisme og voldelig ekstremisme, herunder online

Eksterne forbindelser

  • I overensstemmelse med sine konklusioner fra oktober 2020 vil Det Europæiske Råd vende tilbage til situationen i det østlige Middelhavsområde og forbindelserne med Tyrkiet. Lederne skal også drøfte EU's forbindelser med det sydlige naboskab
    Alt efter situationen vil Det Europæiske Råd muligvis drøfte andre specifikke udenrigspolitiske spørgsmål

Eurotopmøde

  • Der afholdes et eurotopmøde i inklusivt format 11. december med fokus på bankunionen og kapitalmarkedsunionen - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
10. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark