Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. december 2019Repræsentationen i Danmark

Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Konklusioner...

EU's stats- og regeringschefernes topmøde den 12.-13. december 2019 hvor det bl.a. handlede om klimaændringer og EU's langsigtet budget - de 27 mødes efterfølgende til et eurotopmøde og skal også tale om Brexit...Konklusioner fra 12. december - Klik...

Ursula von der Leyen

Stats- og regeringscheferne startede deres møde torsdag og sluttede over middag om fredagen...

Emner på dagsordenen:

  • KLIMAÆNDRINGER
    Det Europæiske Råd vil i overensstemmelse med konklusionerne fra juni vende tilbage til spørgsmålet om klimaændringer med henblik på at færdiggøre sin vejledning for vedtagelsen af EU's langsigtede strategi og forelæggelsen heraf for UNFCCC i begyndelsen af 2020. I denne forbindelse vil det især fokusere på målet om at opnå klimaneutralitet senest i 2050 - Baggrundsinformation...
  • DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME
    Efter det finske formandskabs forelæggelse af en forhandlingsramme med beløb vil Det Europæiske Råd have en indgående drøftelse om den næste flerårige finansielle ramme - Forhandlinger...
  • ANDRE PUNKTER
    Det Europæiske Råd vil eventuelt også tage specifikke spørgsmål vedrørende eksterne forbindelser op i lyset af den internationale udvikling.

Andet:

Eurotopmøde den 13. december - Erklæring
Læs mere...

Brexitmøde den 13. december - Konklusioner
Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
12. december 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark