Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. september 2022Repræsentationen i Danmark

Det indre marked for energi - åbningsskrivelse sendt til Danmark

Danmark opfrodres til fuldt ud at gennemføre EU-reglerne om det indre marked for elektricitet

innovation

Kommissionen har besluttet at sende åbningsskrivelser til Danmark (INFR(2022)2102) og Frankrig (INFR(2022)2103) for kun delvist at have meddelt de nationale foranstaltninger til gennemførelse af EU-reglerne om det indre marked for elektricitet, som fastsat i direktiv (EU) 2019/944 om ændring af direktiv 2012/27/EU.

I direktivet fastsættes centrale regler for, hvordan elsektoren i EU skal organiseres og fungere, med henblik på at skabe reelt integrerede, konkurrencedygtige, forbrugerorienterede, fleksible, retfærdige og gennemsigtige markeder i Unionen.

Fristen for at gennemføre direktivet var den 31. december 2020. Efter de åbningsskrivelser, der blev fremsendt i dag, har Danmark og Frankrig nu to måneder til at meddele Kommissionen deres gennemførelsesforanstaltninger.

Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den beslutte at sende en begrundet udtalelse.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
29. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark