Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. august 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Det med æg og EU's varslingssystem...

Kommissionen følger fortsat den seneste udvikling om fund af fipronil i æg meget tæt. For denne Kommission er offentlig sundhed og alt hvad der vedrører fødevaresikkerhed altid en prioritet, og det bliver behandlet som sådan.

eggs-mange-istock-thinkstock-web.jpg

Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) er et redskab skabt til at sikre hurtige udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder om sundhedsrisici i forbindelse med fødevarer og foder. Et medlemsland i netværket, der identificerer en sundhedsmæssig risiko, oplyser resten af netværket om det pågældende produkt og hvilke foranstaltninger, der er truffet for at håndtere risikoen.

Foranstaltninger kan omfatte tilbageholdelse, tilbagekaldelse, beslaglæggelse eller afvisning af produkter. Denne hurtige udveksling af oplysninger gør alle medlemmerne af RASFF i stand til i realtid at tjekke, om de også er påvirket og om hasteforanstaltninger er nødvendige. Myndighederne i de påvirkede lande har ansvaret for at tage de nødvendige nødforanstaltninger, herunder at give offentligheden direkte oplysninger, tilbagetrække produkter fra markedet og foretage kontroller på stedet. Medlemsstaterne har hovedansvaret for at foretage undersøgelser og træffe de relevante foranstaltninger. Kommissionen har taget og vil fortsat træffe alle de foranstaltninger, der er til rådighed, for at hjælpe dem med denne opgave.

Detaljer

Publikationsdato
10. august 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark