Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. februar 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Digital infrastruktur

Kommissionens har onsdag den 21. februar 2024 fremlagt en konnektivitetspakke med en hvidbog om telekommunikationsnet samt en henstilling om undersøiske kabler

Digital infrastruktur

 

Hvidbog om opbygningen af fremtidens europæiske digitale infrastruktur - KOM(2024)81

Kommissionens henstilling vedrørende sikker infrastruktur for undersøiske kabler

Pressemeddelelse

Spørgsmål og svar

Faktablad

Baggrund:

Infrastruktur til digitale netværk er grundlaget for Europas konkurrenceevne i fremtiden. Der er imidlertid behov for betydelige investeringer i netværksinfrastruktur for at integrere nye og eksisterende teknologier, f.eks. kunstig intelligens, tingenes internet (IoT), eID eller Web 4.0, samtidig med at der opnås et højere niveau af robusthed og cybersikkerhed.

Blandt de største udfordringer for EU's infrastruktur i konnektivitetssektoren er en øget intensitet i den datadrevne økonomis, afhængigheden af udbydere uden for EU, investeringskløfter, manglen på et EU-telekommunikationsmarked samt manglen på lige konkurrencevilkår, cybersikkerhed eller miljømæssige hensyn.

Kommissionen kommer derfor med en hvidbog om telekommunikationsnet i fremtiden, som omfatter en investeringsfremmende indsats, regler, der gør det muligt at holde trit med ændringer i digitale netværksfunktioner og et EU-adfærdskodeks for bæredygtige telekommunikationsnet samt med en henstilling vedrørende robuste undersøiske kabler, hvori der fremlægges en række initiativer på nationalt og EU-plan med henblik på at kortlægge risici og sårbarheder, sikre ensartede godkendelsesprocedurer, bedre koordinering mellem medlemsstaterne og etablere kabelprojekter af europæisk interesse (CPEI) med større prioritering af finansiering fra EU-kilder og nationale kilder.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
21. februar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark