Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. oktober 20211 min læsetid

DK-bistandsordning for søtransport godkendt

Kommissionen har i henhold til EU’s statsstøtteregler godkendt ændringen af en sømandsordning, som støtter søtransportsektoren i Danmark (samlet budget 50 millioner kr., omkring 6,7 millioner EUR).

seafarer

Sømænd ansat om bord på omfattede fartøjer registreret i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) kan under den eksisterende ordning nyde godt af et delvist skattefradrag.

Danmark har anmeldt følgende ændringer af den eksisterende ordning til Kommissionen:

i) forlængelse af ordningen til den 31. december 2031 (den eksisterende ordning udløber den 31. december 2021)

ii) ændringer vedrørende definitionen af omfattede sømænd, navnlig for at begrænse ordningen til borgere fra EØS for så vidt angår sømænd, som arbejder om bord på fartøjer, der sejler regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU.

Kommissionen vurderede den ændrede ordning på grundlag af retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren.

Kommissionen konkluderede, at ordningen, såfremt de relevante ændringer gennemføres fuldt ud, overholder statsstøttereglerne, eftersom den vil bidrage til at øge konkurrencedygtigheden i EU’s søtransportsektor, samtidig med at den øger beskæftigelsen og skaber lige vilkår for alle.

Detaljer

Publikationsdato
26. oktober 2021