Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. juli 20211 min læsetid

DK-kompensation af virksomheder godkendt

approved

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på 1,5 milliard kr. til støtte af virksomheder i forskellige sektorer i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Ordningens formål er at kompensere virksomheder med en blanding af aktiviteter (dvs. virksomheder som har aktiviteter, som er tilladte, og andre, som er forbudte) for de skader, de har lidt som følge af forretningsforstyrrelser på grund af coronavirusudbruddet og de restriktioner, som den danske regering har indført for at begrænse spredning af virusset. Bistanden vil være i form af direkte tilskud med et maksimumsbeløb pr. modtager på 30 millioner kr. om måneden.

Den offentlige støtte vil dække en del af de faste omkostninger i virksomheder med et fald i omsætningen på mindst 35 % i perioden fra den 9. juli 2020 til den 30. september 2021 (hvis begrænsningerne opretholdes) på grund af et forbud mod visse aktiviteter sammenlignet med en tilsvarende foregående periode. Kommissionen vurderer, at ordningen er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemslandene træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller sektorer for tab, der er direkte forårsaget af usædvanlige begivenheder som f.eks. coronavirusudbruddet.

Kommissionen har konkluderet, at den danske støtteordning vil kompensere for skader, der hænger direkte sammen med coronavirusudbruddet.

Kommissionen konkluderede også, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, idet den forventede kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaden.

Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
1. juli 2021