Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. maj 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-ordning til støtte af lokalaviser godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på omkring 39 millioner kr. (5,2 millioner EUR) til støtte af ugentlige lokalaviser berørt af coronavirusudbruddet.

approved

Ordningen blev godkendt under de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte. Støtten vil være i form af direkte tilskud, og de vil kunne gives til ugentlige lokalaviser underlagt Pressenævnet. Støtten vil komme 27 virksomheder til gode, som repræsenterer omtrent 130 ugentlige lokalaviser berørt af de restriktioner, som de danske myndigheder indførte for at begrænse spredningen af coronavirusset og som førte til et betydeligt fald i efterspørgslen for reklamer i ugentlige lokalaviser mellem december 2020 og marts 2021.

Formålet med ordningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangler, som modtagerne har haft på grund af restriktionerne og for at sikre deres fortsatte økonomiske aktivitet.

Kommissionen konkluderede, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser om statsstøtte. Navnlig fordi støtten

i) ikke overskrider 1 800 000 millioner EUR pr. virksomhed

ii) støtten tildeles senest den 31. december 2021.

Kommissionen konkluderede, at støtten er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
25. maj 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark