Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. marts 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-ordning til støtte af virksomheder godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på 20 mio. kr. (ca. 2,7 mio. euro) til støtte for virksomheder, der har lidt særskilte sæsonbestemte tab som følge af coronaviruspandemien...

Godkendt

Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

Under ordningen ydes der støtte i form af direkte tilskud. Den vil kunne søges af virksomheder, der ikke var i stand til at sælge sæsonvarer og dække særskilte sæsonomkostninger — f.eks. engangsjulepynt eller sæsonbestemte letfordærvelige fødevarer — på grund af de coronavirusrelaterede restriktioner, der blev indført ved juletid i december 2021. Som følge heraf led disse virksomheder særskilte sæsonbestemte tab. Formålet med ordningen er at imødekomme støttemodtagernes likviditetsbehov og hjælpe dem med at fortsætte deres aktiviteter under og efter pandemien.

Kommissionen fandt, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Ifølge disse gælder for det første, at støtten ikke må overstige 200 000 euro pr. virksomhed, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter, 345 000 euro pr. virksomhed, der beskæftiger sig med fiskeri- og akvakultur, og 2,3 mio. euro pr. virksomhed, der er aktiv i alle andre sektorer. For det andet gælder, at støtten skal tildeles senest den 30. juni 2022.

Kommissionen konkluderede, at ordningen var nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i et medlemslands økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag godkendte Kommissionen ordningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
7. marts 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark