Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. november 2020Repræsentationen i Danmark

DK-ordninger til bevarelse af beskæftigelse og til støtte af virksomheder godkendt

Kommissionen godkender en dansk ordning på 800 millioner kr. (ca. 107 millioner EUR) samt en forlængelse af en tidligere godkendt dansk ordning for at støtte virksomheder berørt af coronavirusudbruddet, så de kan betale deres ansattes løn, ved at...

approved

Ordningerne godkendes i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

Den første ordning med et budget på 800 millioner kr. er tilgængelig for virksomheder berørt af lokale restriktioner indført i visse kommuner for at begrænse spredningen af en specifik variant af coronavirus, som stammer fra mink.

Den anden afgørelse forlænger en ordning, som tidligere i oktober 2020 blev godkendt af Europa-Kommissionen under sagsnummer SA.58515 til den 30. juni 2021, og ændrer betingelserne for at komme i betragtning, så der tages hensyn til udviklingen i pandemisituationen i Danmark.

Det oprindelige budget på 307 millioner kr. (ca. 41 millioner EUR) er uændret. Støtteordningen er for virksomheder berørt af de restriktioner, som regeringen indførte for at begrænse spredningen af coronavirus. Målet med begge ordninger er at afhjælpe modtagernes likviditetsbehov og betale de ansattes løn, så ansatte ikke skal afskediges, og så virksomhederne kan fortsætte deres aktiviteter.

Kommissionen konkluderer, at foranstaltningerne er nødvendige og hensigtsmæssige med henblik på at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag godkender Kommissionen foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
27. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark