Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. december 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-paraplyordning til støtte af selvstændige godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk paraplyordning til støtte mikrovirksomheder og små selvstændige virksomheder berørt af coronavirusudbruddet. Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte. Ordningens støtte...

approved

Ordningen er for selvstændige virksomheder aktive i alle økonomiens sektorer, med undtagelse af den finansielle sektor, som har haft et omsætningstab som følge af de restriktioner, som den danske regering har indført (eller vil indføre) mellem den 19. august 2020 til den 30. juni 2021 for at begrænse spredningen af coronavirus.

Ordningens forventede budget er 0,5 mia. kr. (omkring 67 millioner EUR) pr. måned i perioden september-december 2020. Budgettet for det første halvår af 2021 forventes at være ca. det samme beløb.

Kommissionen konkluderede, at ordningen er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi støtten i) ikke vil overstige 100 000 EUR pr. modtager aktiv i landbrugssektoren, 120 000 EUR pr. modtager aktiv i fiskeri. og akvakultursektoren og 800 000 EUR pr. modtager aktiv i alle andre sektorer samt ii) bistanden uddeles inden den 30. juni 2021.

Kommissionen konkluderede, at støtten er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
10. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark