Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. marts 2021Repræsentationen i Danmark

DK-skatteudskydelsesordning til støtte af SMV’er godkendt

Kommissionen godkender dansk skatteudskydelsesordning på 255 mio. kr. (34,3 millioner EUR) til støtte af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) berørt af coronavirusudbruddet. Ordningen er godkendt i overensstemmelse med de midlertidige...

approved

Den offentlige støtte vil være i form af en rentefri kreditfacilitet for momsbetalinger, som SMV’erne skulle have betalt i marts 2021 (dvs. den moms som små virksomheder skylder for hele året 2020, og som mellemstore virksomheder skylder for 3. og 4. kvartal 2020). Ordningens formål er at afhjælpe likviditetsmanglerne hos de SMV’er, som er voldsomt berørt af coronavirusudbruddets økonomiske virkninger, så de kan hjælpes til fortsat at være økonomisk aktive.

Kommissionen konkluderede, at den ændrede ordning er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi:

i) støttens form svarer til en skatteudskydelse

ii) støtten ydes før den 31. december 2021

iii) de udskudte bidrag vil blive betalt senest den 1. februar 2022, som fastsat i de midlertidige rammebestemmelser for denne type støtte.

Kommissionen konkluderede, at den ændrede ordning fortsat er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
5. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark