Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. marts 2021Repræsentationen i Danmark

DK-støtte af virksomheder inden for kultur og sport godkendt

Kommissionen har i henhold til EU’s statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på 286,6 millioner kr. (cirka 38,5 millioner EUR) til støtte af virksomheder aktive inden for kultursektoren og mindre ikke-professionelle sportsaktiviteter berørt af...

approved

Under denne ordning kan virksomheder aktive inden for kultursektoren og mindre ikke-professionelle sportsaktiviteter modtage et tilskud, som dækker 50 % af billetprisen for aktiviteter, som fandt sted mellem den 27. juni og den 9. august 2020, hvis de gav deres kunde en rabat på 50 % i forhold til priserne den 15. juni 2020. Virksomheder, som i samme periode organiserede sommerlejre med kultur- eller sportsrelaterede aktiviteter til kunder under 18 år, er berettigede til en kompensation på 25 % af deltagergebyret, hvis de gav deres kunder 25 % på sådanne gebyrer.

Kommissionen har vurderet foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler, særlig artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som EU-landene gennemfører for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af deres økonomi.

Kommissionen konkluderede, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser om statsstøtte gældende på tidspunktet, hvor støtten blev tildelt. Navnlig fordi støtten

i) ikke overskrider 800 000 € pr. virksomhed

ii) støtten blev ikke tildelt senere end den 31. december 2020

Kommissionen konkluderede, at støtten er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
23. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark