Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. oktober 2020Repræsentationen i Danmark

DK-støtte på 740 millioner kr. til caféer, restauranter, natklubber, diskoteker, lokaliteter og deres leverandører godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på 740 millioner kr. (ca. 99,4 millioner euro) til at støtte caféer, restauranter, natklubber, diskoteker og lokaliteter, som har fået begrænset deres åbningstider, samt deres leverandører i forbindelse med...

approved

Ordningen er godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte. Den offentlige støtte vil tage form af direkte tilskud. Støttemodtagerne vil modtage et beløb svarende til en procentdel af deres faste omkostninger i forhold til faldet i omsætning mellem den 1. september 2020 og den 31. december 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Støttemodtagere kan søge kompensation frem til den 30. april 2021. Målet med ordningen er at afbøde den pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder har stået over for på grund af de restriktioner, som regeringen har indført for at begrænse virussets spredning.

Kommissionen har fastslået, at den danske foranstaltning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig gælder det at støtten i) ikke vil overstige 800 000 euro pr. virksomhed, og ii) tildeles senest den 30. juni 2021.

Kommissionen fandt, at ordningen er nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
30. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark