Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. oktober 2020Repræsentationen i Danmark

DK-støtte på 78 mio. kr til virksomheder godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på omkring 78 mio. kr. (10,5 mio. EUR) for at støtte virksomheder, der har været forhindret i at udføre deres aktiviteter på grund af coronavirusudbruddet.Ordningen er godkendt i henhold til de midlertidige...

approved

Ordningen vil være tilgængelig for virksomheder, som er aktive i sektorer, som fra marts og frem har været omfattet af et totalt forbud mod at være aktive for at begrænse spredningen af coronavirus, og for hvem det totale forbud blev fjernet efter den 1. september 2020 og erstattet af generelle sundheds- og sikkerhedstiltag, som begrænsede kundernes adgang.

Støtten består af direkte tilskud. Formålet med ordningen er at lette modtagernes adgang til finansiering og at afbøde de likviditetsproblemer, som de stadig lider under som følge af den vedvarende krise.

Kommissionen har slået fast, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser, navnlig eftersom støtten ikke vil overstige 100 000 EUR pr. virksomhed.

Kommissionen har konkluderet, at den anmeldte foranstaltning er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt tiltagene i henhold til EU’s regler om statsstøtte.

Detaljer

Publikationsdato
8. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark