Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. januar 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtte til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med nedsat erhvervsevne godkendt

Kommissionen godkender genindførelsen af dansk statsstøtte, herunder 28,9 mia. DKK i øget budget, til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med nedsat erhvervsevne

Denmark

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning, som indbefatter en budgetstigning på 3,87 mia. euro (28,9 mia. DKK), der skal gøre det lettere lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med betydeligt nedsat erhvervsevne at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kommissionen godkendte den oprindelige ordning i april 2002 (SA.8562). Fleksjobordningen sigter mod at understøtte ansættelse af arbejdstagere, som ikke ville kunne passe et job på almindelige vilkår, f.eks. på grund af funktionsnedsættelse, gennem tilskud til arbejdsgiveren eller den selvstændige. Støttebeløbet er beregnet som en procentdel af den løn, der er aftalt ved de kollektive overenskomster. Med dagens afgørelse har Kommissionen godkendt genindførelsen af ordningen indtil 31. december 2030.

Kommissionen vurderede genindførelsen af ordningen i henhold til EU's statsstøtteregler, navnlig artikel 107, stk. 3, litra c), i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som giver medlemsstater mulighed for at støtte udviklingen af visse økonomiske aktiviteter på visse betingelser. Kommissionen fandt, at ordningen fortsat er nødvendig og hensigtsmæssig for at støtte integrationen i alle af erhvervssektorer af personer, som ellers ville være udelukket fra arbejdsmarkedet. Desuden konkluderede Kommissionen, at ordningen fortsat er forholdsmæssig, da den er begrænset til det nødvendige minimum for opnåelse af dens formål. Ydermere overstiger dens positive virkninger den potentielle fordrejning af konkurrencen og handelen i EU. På det grundlag, godkendte Kommissionen den danske ordning efter EU's statsstøtteregler.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
8. januar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark