Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtte til selvstændige og freelancere godkendt...

Kommissionen har godkendt to danske ordninger til at støtte selvstændige og freelancere berørt af coronavirusudbruddet. Ordningerne blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser om statsstøtte.

Den første ordning med et samlet budget på 500 millioner DKK (ca. 66,5 mio. EUR) vil være tilgængelig for selvstændige aktive i samtlige sektorer i den danske økonomi med undtagelse af finanssektoren, som har likviditetsproblemer på grund af coronavirusudbruddet.

Den anden ordning med et forventet budget på 200 mio. DKK (ca. 26,8 mio. EUR) vil være tilgængelig for selvstændige og freelancere, hvis årsindkomst er stærkt afhængig af at levere varer eller tjenester i forbindelse med store begivenheder, som oprindeligt var planlagt til at finde sted denne sommer, men som blev aflyst eller udskudt på grund af de nødforanstaltninger, som den danske regering indførte for at begrænse spredningen af coronavirusset.

En modtager af støtte fra en af de to ordninger kan ikke modtage støtte fra den anden og ej heller fra nogen anden coronavirusrelateret dansk ordning vedrørende de samme omkostninger.

Kommissionen vurderer, at ordningen er i overensstemmelse med betingelserne fastlagt i de midlertidige rammebestemmelser. Det skyldes navnlig fordi den planlagte støtte i de to ordninger ikke overstiger mere end 100 000 EUR pr. virksomhed aktiv inden for primær landbrugsproduktion, 120 000 EUR pr. virksomhed aktiv i fiskeri- og akvakultursektoren og 800 000 EUR pr. virksomhed aktive i alle andre sektorer. Kommissionen vurderer, at foranstaltningen er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. På dette grundlag har

Kommissionen godkendt foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
13. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark