Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. januar 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtte til TV-producenter godkendt

Kommissionen har i henhold til EU’s statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på ca. 25 millioner kr. (3,4 mio. EUR) til støtte af TV-producenter berørt af coronavirusudbruddet. Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige...

approved

Ordningen er for TV-produktionsselskaber opført i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), uanset hvor TV-produktioner skulle have fundet sted. Støtten forventes at gavne omkring 20 produktionsselskaber, som var berørt af de restriktioner, som den danske regering var nødt til at indføre for at begrænse spredningen af coronavirus, hvilket førte til aflysning og udskydelse af flere TV-produktioner i perioden 11. marts til 22. maj 2020.
Ordningens formål er at afbøde den pludselige likviditetsmangel, som modtagerne står overfor, og for at sikre deres fortsatte økonomiske aktivitet.

Kommissionen konkluderede, at ordningen er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi støtten
i) ikke vil overstige 800 000 EUR pr. modtager aktiv i landbrugssektoren, og
ii) bistanden uddeles inden den 30. juni 2021.

Kommissionen konkluderede, at støtten er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
18. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark