Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. august 20211 min læsetid

DK-støtte til udbydere af offentlig personbefordring med jernbane godkendt

approved

Kommissionen har i henhold til EU’s statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på 26 millioner EUR til støtte af virksomheder, som udbyder offentlig personbefordring med jernbane, i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Støtten i ordningen vil komme i form af en undtagelse af de afgifter, som jernbaneselskaberne skal betale for adgang til jernbaneinfrastrukturen i perioden fra september til december 2020. Ordningens formål er at hjælpe jernbanepassageroperatører gennem en svær situation på grund af coronavirusudbruddet og med at fremme skiftet af passagertransport fra vej til jernbane, som er en grønnere transportform.

Dette mål er i overensstemmelse med nationale og EU’s klimamål på transportområdet og med forordning (EU) 2020/1429, som giver medlemsstaterne lov til midlertidigt at tillade mindskelse af, undtagelse fra eller udskydelse af afgifter for adgang til jernbaneinfrastruktur under de direkte omkostninger.

Kommissionen vurderede ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler, navnlig artikel 93 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber fra 2008.

Kommissionen konkluderede, at udover at støtte en grønnere mobilitetsform såsom jernbanetransport, så er ordningen proportional og nødvendig for at opnå de ønskede formål, nemlig at fremme en overgang fra vej til jernbane uden uberettiget konkurrencefordrejning.

På den baggrund har Kommissionen godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Ordningen kommer efter Kommissionens godkendelse af to ordninger (en ordning 134 mio. EUR i december 2020 og en ordning på 24 mio. EUR i juni 2021), som støtter udbydere af offentlig personbefordring med jernbane i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Detaljer

Publikationsdato
2. august 2021